XIV Europejski Kongres Gospodarczy z przedstawicielami home.pl